Dies nostri sicut (ou quasi) umbra

Nos jours passent comme l’ombre.

Variantes : Sicut umbra dies nostri ; sicut umbra sole dies nostri ; sicut umbra dies nostri super terram ; dies nostri sicut umbra transeunt ; dies hominis sicut umbra praetereunt ; dies hominis sic praetereunt ; dies sicut umbra praetereunt ; dies mei sicut umbra declinaverunt ; declinant velut umbra dies nostri super orbem

[Job VIII v.9. Paralip. I, chap XXIX, v.15. Psaume CI, v.12. Psaume CXLIII, v.4].”